stäketsjömack

Drivmedelsförsäljning upphör den 14 augusti.

Tisdagen den 26 juni beslutade Järfälla kommuns bygg- och miljöförvaltning att sjömacken i Stäket inte längre får sälja drivmedel till båtägare – MITT UNDER BÅTSÄSONGEN!

Järfälla kommuns bygg- och miljöförvaltning fick kännedom om förhöjda halter av petroleumkolväten inom verksamhetsområdet vid sjömacken. Föroreningen härleds till sjömacken och att det finns för stora risker med att fortsätta bedriva verksamheten. Risker för att föroreningen sprids i det så kallade Görvälns vattenskyddsområde – som förser hela norra  Storstockholmsområdet med dricksvatten. Beslutet innefattar även krav för att avgränsa förorenat område, undersökningar och saneringar som till en början var förenade med vite vid förening men som senare avslogs under stämman.

En stor besvikelse från både båtägare såväl som besökare till sjömacken, eller ”båtmacken” i folkmun. Hundratals har visat sin kritik i frågan på sociala medier, dessvärre lär det inte ha någon större effekt då beslutet redan är fastslaget. Om restaurangverksamheten med serveringstillstånd kommer att fortsätta framöver är i nuläget oklart. Även var alla 10 000 båtägare ska tanka någonstans. Polis och sjöräddningen har sporadiskt tankat på Sjömacken och det finns inget annat alternativ i närheten.

Mackägaren Erik Hammar är upprörd när Mitt i Järfälla kontaktar honom.

– Jag tycket det är väldigt, väldigt drastiskt. Jag har haft den där macken i 28 år och nu har jag 21 dagar på mig att stänga när pappren är påskrivna, säger han.
– De har hittat föroreningar men de kan inte säga att det är jag som har orsakat  dem, men heller inte utesluta det. Nu var det upp till mig att bevisa att det inte är jag – men hur bevisar jag det?
– Jag har nyss renoverat för en halv miljon kronor. Jag kan inte ge upp.

Protokoll från stämma finns [här].
Länk till Sjömacken: http://www.staketsskeppshandel.se/

[Tillbaka till framsida]