Störande Arbete Kallhälls station

Störande nattarbeten norr om Kallhälls station

Det kommer att pågå störande arbeten nattetid under drygt en månads tid, från och med 21 augusti till den 22 september 2017. Arbetet kommer att ske måndagar till fredagar mellan klockan 01:00 och 04:25. Närboende kan komma att påverkas av ljud från både grävmaskiner och handverktyg, dock till en stadig förbättring eftersom arbetet innebär att det kommer monteras bullerdämpande skärmar som minimerar ljudet från tågen i framtiden.

Anledningen att detta arbete sker under natten är på grund av att pendeltågen är ur drift under denna tidpunkt och det krävs att trafiken är helt avstängd för att Trafikverket ska kunna garantera säkerheten för både yrkesarbetare och resenärer. I annat fall brukar avstängningar att inträffa på helgdagar.

 

[Tillbaka till framsida]