eldningsförbudkallhäll

Eldningsförbud i hela Sverige.

Som många redan känner till, speciellt som aktiv i sociala medier, så är det eldningsförbud i hela Sverige. Ett utökat förbud inträdde den 25 juli där förbudet även gäller alla platser utomhus inklusive egen tomt. Uppdatering: Tillåtet att grilla på egen tomt, generellt förbud. För detaljer kring vad som gäller för Järfälla Kommun se [här]. Uppdaterad länk 30/7: [här]. Grillning vid Kallhällsbadet har förekommit trots eldningsförbud. Att missa 6 stycken förbudsskyltar på vägen ner mot badet är extremt hänsynslöst. Ser du någon som grillar, vänligen uppmana personen att släcka elden och ring 114 114.

Eldningsförbud råder!

Eldningsförbud innebär att du INTE får elda eller grilla i skog och mark eller på allmän plats. Förbudet gäller även engångsgrillar, iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark, exempelvis badplatser, campingplatser och parker.

Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret för säkerheten och att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand eller bryter mot eldningsförbudet. – Saxat från MSB.

4 st ”dolda” brandrisker nedan:

1. Cigarettfimpar som inte släcks ordentligt.
2. PET- och glasflaskor i direkt solljus.
3. Parkering av fordon på gräsmattor.
4. Maskiner och övrig gnistbildning.

Var vaksam! Chansa inte!

Uppdaterat 30/7.

[Tillbaka till framsida]