handtvatt sunt förnuft

Allt om det nya viruset.

COVID-19 är en infektionssjukdom som sprids av det senaste upptäckta coronaviruset. Utbrottet startade i China, Wuhan, i December 2019.

De vanligaste symtomen är följande:
– Feber
– Trötthet
– Torrhosta

Vissa smittade kan även visa följande symtom:
– Värk
– Smärta
– Nästäppa
– Rinnande näsa
– Halsont
– Diarré
– ANDNINGSSVÅRIGHETER — Upplever du detta symtom, ring 112!

I början kan symtomen vara relativt lindriga och börjar gradvis. I vissa fall har det visat sig att smittade har varit helt symtomfria under hela förloppet. De flesta 80%(?) återhämtar sig från sjukdomen på egen hand utan att behöva särskild vård. Enligt WHO (uppd. 20200411/WHO) uppskattas att en av sex personer som blir smittade utvecklar allvarliga symtom såsom andningssvårigheter. Äldre personer och människor med underliggande sjukdomar (högt blodtryck, hjärtproblem, m.m.) är mer benägna att utveckla dessa allvarliga symtom. Imkubationstiden är bedöms vara mellan 2-14 dagar. De flesta insjuknar inom fem dagar efter att man har smittats. De flesta som blir smittade och får lindriga sjukdomssymtom blir friska efter två veckor och allvarligt sjuka tar det ca. tre till sex veckor.

Alla personer med feber, hosta och andningssvårigheter uppmanas söka professionell vård. Obs! Vårdcentraler och sjukhus har INGEN drop-in för COVID-19! ÅK INTE DIT!

Hur sprids viruset?
Studier till dagens datum (uppd. 20200411/WHO) visar att viruset sprids främst via andningsdroppar snarare än via luften. Det vill säga att det sprids genom hostningar samt nysningar genom droppar, eller att dessa droppar hamnar på ytor och föremål som andra människor tar på och senare petar i ögat, munnen osv.
Personer som inte uppvisar några symtom, enligt senaste info (uppd. 20200410 /Folkhälsomyndigheten), att viruset som mest smittsamt de första fem dagarna. Efter fem dagar sjunker virusnivåerna kraftigt i kroppen.

Hur skyddar man sig?
Genom att hålla avstånd (~2m) till andra människor i offentliga miljöer, butiker, arbetsplatser och liknande. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Hosta och nys i armvecket – inte i händerna eftersom du sedan tar på föremål – och unvik att röra dig själv i ansiktet. Visar du några sjukdomssymtom ska du stanna hemma. Beställ mat via onlinebutiker och var inte ute i onödan. Sprida händerna efter butiksbesök. Använd ansiktsmask om du behöver färdas i kollektivtrafik. Besök inga grannar, vänner, släktingar, ålderdomshem, restauranger, krogar, tillställningar och så vidare. Använd sunt förnuft! Vill du att dina föräldrar ska bli smittade för att någon annan inte är i någon riskgrupp och inte följer myndigheternas råd?

Vilka är i en riskgrupp?
Se mer information från Socialstyrelsen och Krisinformation här. (uppd. 2020-04-18)

Håll dig uppdaterad, och läs mer på;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Uppd. 2020-04-18.

Tillbaka.