infartsparkering kallhäll

Kallhäll får en ny infartsparkering.

Under 2021 beräknas arbetet påbörjas med mellan 120-150 st nya parkeringsplatser för fordon och ca. 80 platser för cyklar. Infartsparkeringen planeras intill Slammertorpsvägen i anslutning till både Kallhälls station och centrum.

Länge har det funnits ett behov av ytterligare parkeringsplatser då många parkeringsplatser har försvunnit efter nybyggnationer, samt ett ökande tryck av resenärer som reser med kollektivtrafiken.
Cykelparkeringen kommer att få väderskyddade platser med möjlighet till säker förvaring.

I den nya detaljplanen daterad 1 juni 2020, som beslutades av kommunstyrelsen, har intilliggande naturområden studerats särskilt. Några åtgärder pekas särskilt ut:
Placering av anslutande gångvägar till parkeringsytorna för att dessa inte ska påverka lindalléns rotsystem
Utformning med hänsyn till naturreservatet genom att spara grönytor mellan parkeringsytorna och naturreservatet samt plantering av nya träd.

Tillbaka.