digitaltlåskallhäll

Efter ett lyckat och utvärderat pilotprojekt i Barkarby-Skälby har kommunen och äldrenämnden i Järfälla beslutat att hemtjänsten i hela kommunen ska bli nyckelfri under år 2020.

Genom erbjudandet att installera digitala dörrlås i de äldres ytterdörrar har hemtjänsten och annan behörig personal möjlighet att låsa upp dörren med enbart mobiltelefonen. Syftet är att underlätta för hemtjänstpersonalen som ska slippa bära runt på flertalet nycklar och åka mellan olika platser för att lösa ut nycklar. Detta väntas förenkla arbetsdagen för hemtjänstpersonalen – även öka tryggheten för de äldre.

I ett längre perspektiv minskar detta risken att personal tappar bort eller blandar ihop nycklar som kan leda till stora kostnader med låsbyten med mera. Givetvis tillkommer en initial kostnad uppstartskostnad på 3 miljoner kronor men som kan ses som en investering. Driftkostnaden är ännu inte känd men fördelarna väger ut nackdelarna där även personalen får mer tid till de äldre. I liknande låssystem kan händelseloggar tas ut vid oförutsätta händelser eller misstanke till brott – något som kan bidra till ytterligare trygghet både för personal och boende.

Tillbaka.