korsningkallhällsleden

Under ett par veckor kommer trafikplats Kallhäll, korsning mellan Kallhällsleden och Enköpingsvägen, att vara under arbete vilket kommer påverka trafikanterna.

E.ON har som plan att slutföra en delsträcka i sitt fjärrvärmearbete som går genom korsningen, nära E18 brevid OKQ8 i Kallhäll. Under tiden kommer trafikljusen att tas ur bruk och korsningen att göras om till en tillfällig rondell som kommer medföra köbildning under rusningstrafik. E.ON hoppas på en förståelse och hänsyn från trafikanter som passerar deras arbete.

Uppdatering 3/4:
Vi har fått in en rapport från en bilist har fått punktering i denna rondell trots låg hastighet. Var försiktiga och uppmärksamma på hårda kanter och dolda potthål.