Pendeltåg Kallhäll

Storsatsning på antal pendeltåg.

Landstinget vill utöka antalet pendeltåg som är i trafik i tågnätet med hela 70 nya avgångar per dygn under låg- och mellantrafik. Förslaget ska innebära 15 minuters trafik som standard i hela tågnätet utom sträckan mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Detta ska gälla från och med december 2017 och beslutet fattas på riktigt av Trafikverket först i september månad.

Förslaget kan dessvärre innebära att avgångarna minskar (”skip stop”) för vissa stationer under högtrafik för att istället förbättra flödet vid knutpunktstationer, vilket har kritiserats av ett flertal kommuner som har backat i frågan. För att kunna klara av denna ökning har nya pendeltåg köpts in för 4.5 miljarder kronor.

Kungsängen, Kallhäll, Jakobsberg, Barkarby, Spånga och Sundbyberg väntas få kvartstrafik under mellantrafiken som uppdatering.

Bild: wikipedia

[Tillbaka till framsida]