Eldning Kallhäll

Det råder just nu stor risk för gräsbränder i skog och mark. Det kan räcka med minsta gnista för att elden ska ta sig. Räddningstjänsterna i Stockholms län och Uppsala län avråder från eldning från och med den 7 juni. Avrådan gäller hela länen.

Eldning sker på eget ansvar
Om du trots avrådan bedömer att eldning kan genomföras måste du se till att släckutrustning (vattenslang, hink, lövräfsa m.m.) ska finnas i närheten. Håll elden under uppsikt och se till att släcka elden ordentligt då minsta vindpust kan påbörja en brand i närheten. Du är ytterst ansvarig för säkerheten.

Information om brandriskprognos
Få information om eventuellt eldningsförbud via Storstockholms räddningscentral: 08-454 83 39.

Snabblänkar:
SMHI’s varningar
MSB’s Brandriskprognoser
Länstyrelsen Stockholm’s avrådan
Se även: Eldning under Valborg avråddes, Stockholms Brandförsvar.

Tillbaka.